تاريخ هاي مهم

30 دی 1398       مهلت ارسال مقالات (تمدید شد)
22 دي 1398     اعلام نتايج داوري مقالات(ارسال به موقع)

23 بهمن 1398

مهلت ثبت نام زودهنگام

30 بهمن 1398 مهلت ثبت نام عادی مقاله
30 مرداد 1399
مهلت ارسال نسخه نهایی مقاله کامل
12 تا 14 شهریور 1399
 تاريخ برگزاري کنگره
   

CFIS2020

هشتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند.

این کنگره طیف گسترده ای از موضوعات مانند شبکه های عصبی ، منطق فازی و یادگیری را از بحث های تئوری تا کاربردهای دنیای واقعی در برمی گیرد. این کنگره از دو کنفرانس تشکیل شده است: (1) نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، و (2) هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند.

 

CSIEC2020

چهارمین کنفرانس هوش جمعی و محاسبات تکاملی

در این کنفرانس مباحث مربوط به هوش ازدحامی یا هوش جمعی، محاسبات تکاملی، روشهای جستجو مبتنی بر آنها، الگوریتم ها و استراتژی ها، ترکیب روش ها، یادگیری های مبتنی بر آنها ، بهینه سازی مبتنی بر جمعیت و سیستم های چند کارگزاره از بحث های تئوری تا کاربردهای دنیای واقعی را در بر می گیرد.

Sponsors / Supporters

LOGOs-New
LOGO3