کارگاههای آموزشی

کنگره مشترک هوش محاسباتی 2020 افتخار دارد لیست مبسوطی از کارگاههای علمی تخصصی و کاربردی مناسب برای محققین و دانشجویان دانشگاهها و همچنین متقاضیان صنعت و جامعه را به شرح زیر اعلام نماید.
 
 
با توجه به برگزاری کارگاه ها به صورت مجازی هزینه ها برای تمامی شرکت کننده ها به صورت دانشجویی میباشد.

 

 

     لازم به ذکر است که تمامی کارگاه ها برای دانشجویان دانشگاه فردوسی به صورت رایگان میباشد.

     افرادی که در کارگاه هایی که حذف شده است ثبت نام نموده اند، میتوانند در کارگاه های باقی مانده شرکت کنند. در غیر این صورت هزینه کارگاه به آنها عودت داده خواهد شد.

    *پیش نشست هوش مصنوعی و علوم انسانی جزو کارگاه ها نمیباشد و برای شرکت کنندگان کنگره در نظر گرفته شده است.

 

 

 

سالن امیرکبیر

(آقای فروتن نیا)

سالن ابوریحان بیرونی

(خانم راد)

سالن مولوی

(خانم کردارپور)

سالن ابن سینا

(آقای نورانی)

سالن خواجه نصیر الدین طوسی

(آقای صمدی)

سه‌شنبه (11 شهریور 99)

9:00-8:00

 

 

 

10:00-9:00

آشنایی با شبکه های عصبی و شبکه های عصبی عمیق

(مهندس محمدحسین نیکی ملکی)

11:00-10:00

تحلیل داده ها با کمک روش های آماری

(خانم دکتر حبیبی راد)

12:00-11:00

۱۴:۰۰-۱۲:۰۰

15:00-14:00

پردازش داده های دنباله ای

(مهندس اشکان صادقی لطف آبادی)

(ادامه) تحلیل داده ها با کمک روش های آماری

(خانم دکتر حبیبی راد)

 

شبکه های عصبی و شبکه های عصبی عمیق ۲ (پیشرفته)

(مهندس محمدحسین نیکی ملکی)

 

1۵:۴۵-15:00

17:00-16:00

 

تحلیل شبکه های اجتماعی

(دکتر مینایی بیدگلی)

18:00-17:00

19:00-18:00

 

*پیش نشست هوش مصنوعی و علوم اسلامی

(دکتر مینایی بیدگلی)

 

 

 

20:00-19:00

پنج‌شنبه (13 شهریور 99)

9:00-8:00

 

کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی عمران

(مهندس دانیال محمدزاده)

 

پردازش هوشمند

(دکتر صادقی)

10:00-9:00

11:00-10:00

 

12:00-11:00

۱۴:۰۰-۱۲:۰۰

استراحت

15:00-14:00

 

 

 

شهر هوشمند

(دکتر برادران)

16:00-15:00

17:00-16:00

 

18:00-17:00

 

 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

 

2020 Joint Congress on Computational Intelligence, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

Final Workshop/Pre-Congress Schedule

 

 

سالن امیرکبیر

(آقای فروتن نیا)

سالن ابوریحان بیرونی

(خانم راد)

سالن مولوی

(خانم کردارپور)

سالن ابن سینا

(آقای نورانی)

سالن خواجه نصیر الدین طوسی

(آقای صمدی)

سه‌شنبه (11 شهریور 99)

9:00-8:00

 

تحلیل داده ها با کمک روش های آماری

(دکتر حبیبی راد، دکتر مهدی جباری)

 

آشنایی با شبکه های عصبی و شبکه های عصبی عمیق

(مهندس محمدحسین نیکی ملکی)

 

10:00-9:00

11:00-10:00

12:00-11:00

۱۴:۰۰-۱۲:۰۰

استراحت

15:00-14:00

پردازش داده های دنباله ای

(مهندس اشکان صادقی لطف آبادی)

(ادامه) تحلیل داده ها با کمک روش های آماری

(دکتر حبیبی راد، دکتر مهدی جباری)

 

شبکه های عصبی و شبکه های عصبی عمیق ۲ (پیشرفته)

(مهندس محمدحسین نیکی ملکی)

 

1۵:۴۵-15:00

17:00-16:00

 

تحلیل شبکه های اجتماعی

(دکتر مینایی بیدگلی)

18:00-17:00

19:00-18:00

 

پیش نشست هوش مصنوعی و علوم اسلامی

(دکتر مینایی بیدگلی)

 

 

 

20:00-19:00

پنج‌شنبه (13 شهریور 99)

9:00-8:00

 

 

 

پردازش هوشمند

(دکتر صادقی)

10:00-9:00

11:00-10:00

 

12:00-11:00

۱۴:۰۰-۱۲:۰۰

استراحت

15:00-14:00

 

 

 

شهر هوشمند

(دکتر برادران)

16:00-15:00

17:00-16:00

 

18:00-17:00

Ø      لازم به ذکر است که تمامی کارگاه ها برای دانشجویان دانشگاه فردوسی به صورت رایگان میباشد.

Ø      افرادی که در کارگاه هایی که حذف شده است ثبت نام نموده اند، میتوانند در کارگاه های باقی مانده شرکت کنند. در غیر این صورت هزینه کارگاه به آنها عودت داده خواهد شد.

Ø      پیش نشست هوش مصنوعی و علوم انسانی جزو کارگاه ها نمیباشد و شرکت در آن برای برای تمامی شرکت کنندگان کارگاه ها آزاد میباشد.

Sponsors / Supporters

LOGOs-New
LOGO3