برنامه مجازی کنگره

2020 Joint Congress on Computational Intelligence, Sept 2-4 Ferdowsi University of Mashhad

Virtual Program

 

برای دسترسی به هر یک از تالار ها بر روی نشست یا سخنرانی مورد نظر در برنامه زیر کلیک نمایید.

برای اطلاع از جزییات نشست ها از جمله مقاله هایی که در آنها ارائه می شوند از لینک روبه رو استفاده نمایید.            Link to Book of Abstracts

                                             

 

 

 

ICFS

CIS

CSIE

چهارشنبه   ۱۲ شهریور ۱۳۹۹          Wednesday

10:30-۸:30

8:30-10:30

افتتاحیه-هوش مصنوعی در خدمت جامعه انسانی (تالار امام رضا (ع))                              Opening Ceremony – Artificial Intelligence in the Service of Humanity

10:30-11:00

استراحت و پذیرایی Tea Break

12:00-11:00

11:00-12:00

سخنرانی کلیدی 1 ( تالار فردوسی )

سخنرانی کلیدی ۲   ( تالار حافظ )

ترکیب داده‌های سخت و نرم

Fusion of Hard and Soft Data, Principles and Practice

L-ساختارها و هم خانواده ای از EQ-جبرها

L-structures and the generation of EQ-algebras

پروفسور مشیری                                             دانشگاه تهران

University of Tehran                               Prof. Moshiri

پروفسور شین                               دانشگاه شمال غرب چین

Northwest University, China                 Prof. X. L. Xin

14:00-12:00

استراحت و ناهار   Lunch Break

16:00-14:00

14:00-16:00

                 Parallel Sessionsنشست‌ها موازی

تالار مولوی

تالار سعدی

تالار حافظ

تالار عطار

تالار خیام

تالار فردوسی

تالار امام رضا (ع)

W11-Fuzzy Statistics & Applications 1

W12-Fuzzy Psychology 1

W13-Fuzzy Mathematics & Applications 1

W14-Pattern Recognition & Machine Intelligence 1

W15-Neuroscience & Cognition 1

W16-Smart Cities

 

آمار و کاربردهای فازی 1

روانشناسی فازی 1

ریاضیات و کاربردهای فازی 1

شناسایی الگو و هوشمندی ماشین ۱

عصب‌شناسی و علوم شناختی ۱

شهرهای هوشمند

 

16:30-16:00

استراحت و پذیرایی Tea Break

17:30-16:30

16:30-17:30

سخنرانی کلیدی ۳     ( تالار فردوسی )

سخنرانی کلیدی ۴     ( تالار حافظ )

ساختار‌های Makgeolli و کاربرد آن در BCK/BCI-جبرها

Makgeolli Structures & Its Applications in BCKI-Algebra

کلان‌داده، مفاهیم و کاربردها

Big Data, Concepts & Applications

پروفسور جون

Prof. Jun

دانشگاه ملی گیونگ سانگ، کره جنوبی

Gyeongsang National University, Korea

دکتر خواسته

Dr. Khasteh

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

K. N. T. University of Technology

19:30-17:30

17:30-19:30

                 Parallel Sessionsنشست‌ها موازی

تالار مولوی

تالار سعدی

تالار حافظ

تالار عطار

تالار خیام

تالار فردوسی

تالار امام رضا (ع)

W21-Fuzzy Control & Optimization 1

W22-Fuzzy Psychology 2

W23-Fuzzy Algebra

W24-Pattern Recognition & Machine Intelligence 2

W25-Neuroscience & Cognition 2

W26-Internet of Things

W27-Complex Systems & Emergent Behavior

کنترل فازی

و بهینه‌سازی 1

روانشناسی فازی 2

جبر فازی

شناسایی الگو و هوشمندی ماشین ۲

عصب‌شناسی و علوم شناختی ۲

اینترنت اشیاء

سیستم‌های پیچیده و رفتار نوظهور

20:30-19:30

19:30-20:30

میزگرد1  ( تالار فردوسی ) - استارت آپ ها، صنعت برق و هوش مصنوعی

Panel Session: Start Ups, Electric Industry, and AI

میزگرد2 ( تالار حافظ )- هوش مصنوعی و آموزش عالی

Panel Session: AI in Higher Education

21:00-21:30

21:00-21:30

زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) به صورت واقعیت مجازی (تالار امام رضا(ع))

 

 

Link to Book of Abstracts

 

 

 

 

ICFS

CIS

CSIE

پنجشنبه      13 شهریور   ۱۳۹۹           Thursday      

8:00-10:00

8:00-10:00

               Parallel Sessionsنشست‌ها

تالار مولوی

تالار سعدی

تالار حافظ

تالار عطار

تالار خیام

تالار فردوسی

تالار امام رضا (ع)

R11-Fuzzy Control & Optimization 2

R12-Fuzzy Statistics & Applications 2

 

R14-Expert Systems & Data Mining 1

R15-Deep Learning & Application 1

R16-Soft Computing & Combinatorial Systems 1

R17-Search & Optimization Techniques

کنترل فازی

و بهینه‌سازی 2

آمار و کاربردهای فازی 2

 

سیستم‌های خبره و داده‌کاوی 1

یادگیری عمیق و کاربرد ها 1

رایانش نرم و   سیستم‌های ترکیبی 1

روش‌های جستجو و بهینه‌سازی

10:30- 10:00

استراحت و پذیرایی                                                                         Tea Break

11:30-10:30

10:30-11:30

سخنرانی کلیدی ۵     ( تالار فردوسی )

سخنرانی کلیدی ۶       ( تالار حافظ )

هوش چیست و هوشمند کیست؟

What Is Intelligence & Who Is Intelligent?

شهرهای هوشمند انرژی آگاه

Smart Energy-Aware Cities

پروفسور طاهری

Prof. Taheri

دانشگاه تهران

University of Tehran

دکتر فریدونیان

Dr. Fereidunian

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

K. N. T. University of Technology

12:00-11:30

استراحت

13:00-12:00

12:00-13:00

مجمع عمومی انجمن سیستم‌های فازی ایران General Meeting of the Iranian Fuzzy Systems Society                                                                

14:00 12:00

12:00-14:00

استراحت و ناهار   Lunch Break

16:00-14:00

14:00-16:00

                 Parallel Sessionsنشست‌ها موازی

تالار مولوی

تالار سعدی

تالار حافظ

تالار عطار

تالار خیام

تالار فردوسی

تالار امام رضا (ع)

R21-Islamic Studies & Artificial Intelligence

R22-Fuzzy Mathematics & Applications 2

 

R24-Expert Systems & Data Mining 2

R25-Image Processing & Machine Vision 1

R26-Deep Learning & Application 2

R27-Swarm Intelligence & Network Engineering

علوم اسلامی و هوش‌مصنوعی

ریاضیات وفازی2 کاربردهای 

 

سیستم‌های خبره و داده‌کاوی 2

پردازش تصویر و بینایی ماشین 1

یادگیری عمیق و کاربردها 2

هوش تجمعی و مهندسی شبکه

میزگرد3، هوش مصنوعی و علوم اسلامی

16:30-16:00

استراحت و پذیراییTea Break        

17:30-16:30

16:30-17:30

سخنرانی کلیدی ۷     ( تالار فردوسی )

سخنرانی کلیدی ۸     ( تالار حافظ )

مرزهای دانش هوش مصنوعی برای ارتقا بهره‌وری پژوهش‌های علوم اسلامی

Artificial Intelligence State-of-the-Art for Improving the Performance of Islamic Science Studies

نمونه‌برداری اهمیت وفقی: مصالحه بین اکتشاف-تعمق در آمار و بهینه‌سازی

Adaptive Importance Sampling: The Exploitation-Exploration Trade-off in Statistics & Optimization

دکتر مینایی

Dr. Minaei

دانشگاه علم و صنعت ایران

Iran University of Science and Technology

دکتر الویرا

Dr. Elvira

دانشگاه ادینبورگ

University of Edinburgh, U.K.

18:30-17:30

میزگرد4 ( تالار فردوسی ) پیوند دانشگاه و صنعت در هوش مصنوعی

Panel Session: Industry-University Collaboration on AI

میزگرد5 ( تالار حافظ ) هوش مصنوعی در خدمت جامعه انسانی

Panel Session: AI for Good

20:30-19:00

19:00-20:30

سخنرانی عمومی (تالارامام رضا (ع))

بخش اول: تحقیقات حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در آزمایشگاه‌های ACE

Part 1: AI & Machine Learning Research at ACE Laboratories

بخش دوم: تاریخچه دانشمندان و شاعران پارسی

Part 2: History of Persian scientists & poets

پروفسور جمشیدی

Professor Jamshidi

دانشگاه تگزاس در سن آنتونیو

University of Texas at San Antonio

 

 

ICFS

CIS

CSIE

جمعه         ۱۴ شهریور   ۱۳۹۹           Friday      

10:00-8:00

8:00-10:00

             Parallel Sessionsنشست‌ها موازی

تالار مولوی

تالار سعدی

تالار حافظ

تالار عطار

تالار خیام

تالار فردوسی

تالار امام رضا (ع)

F11-Fuzzy Control & Optimization 3

 

F12- Advances in Smart Cities

 

 

F14-Expert Systems & Data Mining 3

 

F15-Image Processing & Machine Vision 2

 

F16-Soft Computing & Combinatorial Systems 2

F17-Swarm Intelligence & the Internet of Things

کنترل فازی و بهینه‌سازی 3

پیشرفت‌ها در شهرهای هوشمند

 

سیستم‌های خبره و داده‌کاوی 3

پردازش تصویر و بینایی ماشین 2

رایانش نرم و   سیستم‌های ترکیبی 2

هوش تجمعی و اینترنت اشیاء

10:30-10:00

استراحت و پذیرایی Tea Break                                                                                                                                                          

11:30-10:30

10:30-11:30

سخنرانی کلیدی ۹     ( تالار فردوسی )

سخنرانی کلیدی 1۰     ( تالار حافظ )

هم‌افزایی هوش‌مصنوعی و کلان‌داده‌ها برای کاربردها و اهداف خوب

Synergy of Artificial Intelligence and Big Data for Good

محاسبات تکاملی: مفاهیم و کاربردهای آن در دنیای واقعی

Evolutionary Computation: Concepts & Real-World Applications

دکتر معین

Dr. Moin

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ICT Research Institute

پروفسور گندمی

Prof. Gandomi

دانشگاه صنعتی سیدنی

Sidney University of Technology, Australia

13:00-11:30

11:30-13:00

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز(تالار امام رضا (ع))Closing & Award Ceremony                                                                                                                  

 

Sponsors / Supporters

LOGOs-New
LOGO3