لیست کارگاههای آموزشی کنگره مشترک هوش محاسباتی 2020
عنوان کارگاه (*)
یکی از کارگاههای مورد نظر را وارد نمایید
نام (*)
نام را وارد نمایید
نام خانوادگی (*)
نام خانوادگی را وارد نمایید
کد ملی (*)
کد ملی را وارد نمایید
اعداد را بصورت لاتین وارد نمایید
شماره تلفن همراه (*)
شماره همراه خود را وارد نمایید
اعداد را بصورت لاتین وارد نمایید
پست‌الکترونیک (*)
پست‌الکترونیک خود را وارد نمایید
نوع ثبت‌نام (*)
نوع ثبت‌نام را وارد نمایید
تصویر کارت دانشجویی
تصویر کارت دانشجویی دا وارد نمایید
درصورتیکه بصورت دانشجویی ثبت‌نام نموده‌اید؛ تصویر با پسوند jpg،jpeg ویا png با حداکثر سایز ۹۰۰کیلو بایت بارگزاری نمایید
تصویر رسید پرداختی (*)
تصویر رسید پرداختی را بارگزاری نمایید
تصویر با پسوند jpg،jpeg ویا png با حداکثر سایز ۹۰۰کیلو بایت بارگزاری نمایید
درخواست ثبت‌نام و ارسال مدارک

Sponsors / Supporters

LOGOs-New
LOGO3