کارگاههای آموزشی

کنگره مشترک هوش محاسباتی 2020 افتخار دارد لیست مبسوطی از کارگاههای علمی تخصصی و کاربردی مناسب برای محققین و دانشجویان دانشگاهها و همچنین متقاضیان صنعت و جامعه را به شرح زیر اعلام نماید.

 

برای کلیه کارگاههای معرفی شده فوق تخفیف پنجاه درصدی برای دانشجویان درنظر گرفته می شود. حداقل تعداد شرکت کننده در کارگاه با توجه به موضوع و محتوای آن تعیین شده است و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کننده، کارگاه تشکیل نشده و هزینه پرداخت شده به متقاضی بازگشت خواهد شد.
درضمن مهلت ثبت‌نام در کارگاه‌ها تا ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه دهم اسفند ماه میباشد.
 
شماره کارت : 2986-0539-8370-5859
به نام : اکبرزاده توتونچی - منصفی - عفتی
شماره حساب : 5402313163

شماره شبا : IR 6901 8000 0000 0054 0231 3163

نزد بانک تجارت شعبه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد
 
 
توجه : زمان برگزاری کارگاهها به تعویق افتاده است. اطلاعیه را ملاحظه فرمایید.
 
 
 

کد کارگاه

طول مدت کارگاه (ساعت)

عنوان کارگاه

ارائه دهنده (گان)

تاریخ و زمان تشکیل

ثبت نام غیردانشجویی

ثبت نام دانشجویی

WSCCI2020-11

4

ابزارهای هوش مصنوعی برای تصمیم گیری با رویکرد شناختی

(Artificial Intelligence Tools for Decision Making with Cognitive Approach)

قطب علمی رایانش نرم
)
آقای دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی، آقای مهندس مهدی سوزنچی، خانم مهندس نسیبه رادی راز و آقای مهندس مجتبی نورانی(

پنجشنبه 15 اسفند صبح

150

75

WSCCI2020-12

3

رفتارهای هوشمندانه در ازدحام

(Intelligent Behaviors in Swarm)

قطب علمی رایانش نرم
)
آقای دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی و خانم مهندس نسیبه رادی راز(

پنجشنبه 15 اسفند صبح

100

50

WSCCI2020-13

6

تحلیل داده ها با کمک روش های آماری

(Analysis of data by using statistical methods)

آقای دکتر صادق پور، خانم دکتر حبیبی راد، آقای دکتر مهدی جباری

سه شنبه 13 اسفند صبح و عصر

300

150

WSCCI2020-14

4

حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع

(Intellectual Property Rights and Patents)

آقای دکتر علی اکبر اکبری

سه شنبه 13 اسفند صبح

150

75

WSCCI2020-15

4

سلوک اخلاقی در پژوهش و فوانین و تخلفات پژوهشی

(Research ethics and research violations)

آقای دکتر علی اکبر اکبری

سه شنبه 13 اسفند عصر

150

75

WSCCI2020-16

4

کاربرد یادگیری تقویتی فازی در رباتیک

(How Fuzzy Reinforcement Learning Can be Effective in Medical Robots?)

آقای

دکتر مسعود گوهری منش

سه شنبه 13 اسفند عصر

150

75

WSCCI2020-17

3

شبکه عصبی و کاربردهای آن با استفاده از متلب (مقدماتی)

(Neural network and its applications using MATLAB)

قطب علمی رایانش نرم
(
آقای مهندس حامد رفیعی، آقای مهندس علی صالحی، خانم مهندس مژگان آذری، آقای مهندس علی فروتن نیا)

پنجشنبه 15 اسفند صبح

100

50

WSCCI2020-18

3

شبکه عصبی و کاربردهای آن با استفاده از متلب (پیشرفته)

(Neural network and its applications using MATLAB)

قطب علمی رایانش نرم
(
آقای مهندس حامد رفیعی، آقای مهندس علی صالحی)  

پنجشنبه 15 اسفند عصر

100

50

WSCCI2020-

19

4

منطق و کنترل فازی (پیشرفته)

Fuzzy Logic & Fuzzy Control Session

قطب علمی رایانش نرم
)
خانم دکتر فهیمه باغبانی، آقای مهندس مهدی سوزنچی، خانم مهندس نسیبه رادی راز و آقای مهندس مجتبی نورانی(

پنجشنبه 15 اسفند عصر

150

75

WSCCI2020-20

3

بهینه سازی (مقدماتی)

(Optimization)

قطب علمی رایانش نرم
)
آقای مهندس پویا پارسا ، خانم مهندس هدی جبروتی ، آقای مهدی سلطانی(

پنجشنبه 15 اسفند صبح

100

50

WSCCI2020-21

3

بهینه سازی (پیشرفته)

(Optimization)

قطب علمی رایانش نرم
)
آقای مهندس پویا پارسا ، خانم مهندس هدی جبروتی، آقای مهدی سلطانی(

پنجشنبه 15 اسفند عصر

100

50

WSCCI2020-22

2

کاربردهای هوشمند سازی در صنعت برق

آقای مهندس موسوی، با همکاری خانم دکتر تقوی و   آقای دکتر مهاجرزاده

چهارشنبه 14 اسفند عصر

100

50

WSCCI2020-23

2

برنامه عملیاتی شهر هوشمند مشهد

آقایان دکتر طباطبایی و مهندس رجائیان

چهارشنبه 14 اسفند عصر

100

50

WSCCI2020-24

2

تحلیل داده های شهری

آقای دکتر صادق پور

پنجشنبه 15 اسفند صبح

100

50

WSCCI2020-25

2

تحلیل شبکه های اجتماعی

آقای دکتر مینایی بیدگلی

پنجشنبه 15 اسفند ظهر

100

50

WSCCI2020-26

2

پردازش هوشمند تصاویر هوایی

آقای مهندس زرین

پنجشنبه 15 اسفند عصر

100

50

WSCCI2020-27

4

آشنایی با شبکه های عصبی و شبکه های عصبی عمیق

(neural networks and deep neural networks- advanced)

آقای محمدحسین نیکی ملکی

سه شنبه 13 اسفند صبح

150

75

WSCCI2020-28

6

شبکه های عصبی و شبکه های عصبی عمیق ۲ (پیشرفته)

neural networks and deep neural networks- advanced

 

آقای محمدحسین نیکی ملکی

سه شنبه 13 اسفند عصر

300

150

WSCCI2020-29

4

تحلیل احساسات به کمک یادگیری عمیق و ترنسفورمر

(Sentiment analysis using deep learning & transformer model)

آقایان سعید بی باک و محسن فلاح و پویا خاندل

 

سه شنبه 13 اسفند صبح

150

75

WSCCI2020-30

4

پردازش داده های دنباله ای

(sequence processing)

آقای اشکان صادقی لطف آبادی

 

سه شنبه 13 اسفند عصر

150

75

 

 

 

WSCCI2020-31

2

کاربردهای هوشمند سازی در شرکت های توزیع برق کشورهای پیشرفته

آقای دکتر علیشاهی

چهارشنبه 14 اسفند عصر

100

50

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

Sponsors / Supporters

LOGOs
LOGO2