سيستم هاي پيچيده و رفتارهاي نوظهور

نشست تخصصي علمي در مورد:

سيستم هاي پيچيده و رفتارهاي نوظهور

کنگره مشترک هوش محاسباتي (CCI 2020)، مشهد، ايران، 14-16 اسفند 1398

 

 فراخوان دریافت مقالات

 

سيستم هاي پيچيده، سيستم هايي هستند که از اجزاي کوچکتر بسيار زيادي تشکيل شده اند که اين اجزا با يک ديگر و با پديده‌هاي خارج از سامانه تعامل دارند و به اين علت پيچيده گفته مي‌شوند. رفتار جمعي متعامل اين اجزا مي تواند ويژگي هاي نوظهوري را به ارمغان بياورد که اجزا به تنهايي امکان ايجاد آن را نخواهند داشت. اگرچه در اين سيستم ها، کنترل مرکزي براي مديريت رفتار اجزا وجود ندارد، اما تعاملات محلي بين آنها منجر به ايجاد الگوي رفتار سراسري در اين سيستم ها مي شود. از جمله مثال هاي سيستم هاي پيچيده مي توان به موجودات زنده همچون انسان ها، سيستم هاي عصبي، کلوني مورچه ها، دسته ي ماهي ها، کلوني زنبور عسل و همچنين اقتصاد، آب و هوا، ربات هاي ازدحامي، سيستم هاي چند عامله، انرژي هاي نوين و زيرساخت هاي مخابراتي اشاره نمود. سيستم هاي پيچيده، موضوعي ميان رشته اي بوده و داراي کاربردهاي زيادي از فناوري هاي پيشرفته تا زندگي روزانه مي باشد.

 

اين نشست تخصصي به بررسي آخرين پيشرفت هاي حوزه سيستم هاي پيچيده و رفتارهاي نوظهور مي پردازد. از کليه نويسندگان محترم دعوت مي شود تا پژوهش هاي اصيل و منتشر نشده خود را در زمينه ي محور هاي زير (و سايرمحورهاي مرتبط) ارسال نمايند.

 

  • مفاهيم بنيادي در زمينه ي سيستم هاي پيچيده
  • ديناميک سيستم هاي پيچيده
  • نوظهوربودن و پيچيدگي
  • مديريت پيچيدگي
  • پيچيدگي و مدل سازي
  • پيچيدگي و علوم شناختي
  • پيچيدگي و آشوب
  • ربات هاي ازدحامي
  • سيستم هاي چند عامله
  • کاربرد سيستم هاي پيچيده در حوزه هايي همچون مهندسي، فيزيک، پزشکي، رياضيات، شيمي، زيست، نجوم، زمين شناسي، کشاورزي، جامعه شناسي، ادبيات و هنر.

 

لطفا از راهنماي ارسال مقالات کنگره هوش محاسباتي CCI 2020 استفاده و مقالات خود را مستقيما از طريق وب سايت کنگره ارسال نماييد. در هنگام ارسال محور “complex systems & emergent behavior” را انتخاب نماييد و همچنين عنوان و شناسه مقاله خود را به radyraz {AT} mail.um.ac.ir ايميل فرماييد. مقالات ارسال شده به نشست علمي کاملا مشابه ساير مقالات ارسال شده به کنگره منتشر و نمايه مي شوند. مهلت تمديد شده ارسال مقالات 1 آذرماه 1398 مي باشد.

 

جهت پرسش سوالات بيشتر مي توانيد از ايميل برگزارکنندگان اين نشست که در زير آورده شده، استفاده نماييد.

 

برگزار کنندگان:

 

پروفسور محمد رضا اکبرزاده توتونچي

 گروه مهندسي برق و کامپيوتر، قطب علمي محاسبات نرم و رايانش هوشمند اطلاعات، دانشگاه فردوسي مشهد، ايران.

 

نسيبه رادي راز (دانشجوي دکتري) [radyraz {AT} mail.um.ac.ir]
گروه مهندسي کامپيوتر، قطب علمي محاسبات نرم و رايانش هوشمند اطلاعات، دانشگاه فردوسي مشهد، ايران.

 

 

Sponsors / Supporters

LOGOs-New
LOGO3