کمیته علمی

پروفسور سعید عباس بندی دانشگاه بین المللی امام خمینی
پروفسور حمید ابریشمی مقدم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی - دانشکده مهندسی برق
پروفسور توفیق الهویرنلو گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران
پروفسور محمد امینی دانشگاه فردوسی مشهد ، گروه آمار
دکتر محسن عنابستانی دانشگاه صنعتی شریف
پروفسور بابک نجار اعرابی دانشگاه تهران
پروفسور کامبیز بدیع دانشگاه تهران و ITRC (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
دکتر ابراهیم باقری Ryerson University, Canada
دکتر محمود بخشی دانشگاه بجنورد
دکتر حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر آرشام برومند سعید دانشگاه شهید باهنر کرمان
پروفسور رجبعلی برزویی دانشگاه شهید بهشتی
Prof. Oscar Castillo  Division of Graduate Studies and Research, Tijuana Institute of Technology, Mexico
دکتر ولی درهمی دانشگاه یزد
دکتر داوود دومیری گنجی دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی
دکتر علیرضا فاتحی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
پروفسور مجید فتحی University of Siegen, Germany
دکتر بهروز فتحی دانشگاه گیلان
دکتر امیرحسین گندمی Stevens Institute of Technology, USA
دکتر سید کمال الدین غیاثی شیرازی دانشگاه فردوسی مشهد
Prof. Fernando Antônio Campos Gomide State University of Campinas, São Paulo, Brazil
دکتر علی حمزه دانشگاه شیراز
دکتر احد هراتی دانشگاه فردوسی مشهد
پروفسور قوشه عابد هدتنی دانشگاه فردوسی مشهد
Prof. Masahiro Inuiguchi Department of Systems Innovation, Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Japan
پروفسور محمد جمشیدی Department of Electrical and Computer Engineering, University of San Antonio, Texas, United States
Prof. Janusz Kacprzyk Polish Academy of Sciences, Poland
پروفسور علی کاوه دانشگاه علم و صنعت ایران
Prof. Okyay Kaynak Department of Electrical and Electronic Engineering, Bogazici University, Bebek, Istanbul, Turkey
Prof. Laszlo Koczy Budapest University of Technology and Economics, Hungary
Dr. Son Kuswadi Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya, Kampus ITS, Sukolilo, Indonesia
Prof. Pasi Luukka School of Business and Management, Lappeenranta University of Technology, Finland
دکتر ملیحه مغفوری فرسنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمد منثوری دانشگاه شاهد تهران
پروفسور عزیزاله معماریانی دانشگاه خوارزمی
پروفسور محمدباقر منهاج دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور سید باقر میراشرفی دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم ریاضی
دکتر حسن میش مست دانشگاه سیستان و بلوچستان
پروفسور ماشاالله ماشین چی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمد شهرام معین مرکز تحقیقات مخابرات ایران
دکتر حمیدرضا معین فرد دانشگاه فردوسی مشهد
Prof. Javier Montero Department of Statistics and Operational Research, Faculty of Mathematics, Complutense University of Madrid, Spain
پروفسور بهزاد مشیری School of ECE, University of Tehran, Iran, and University of Waterloo, Canada
پروفسور غلامرضا نخعی زاده Karlsruhe Institute of Technology, Germany
پروفسور حسین نظام آبادی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر امین نیک انجام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
دکتر محمود نیکوفرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
دکتر اکبر پاد دانشگاه بجنورد
دکتر میرمحسن پدرام دانشگاه خوارزمی
Prof. Witold Pedrycz Department of Electrical & Computer Engineering, University of Alberta, Canada
پروفسور حبیب رجبی مشهدی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عصمت راشدی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر مجتبی روحانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علیرضا روحانی منش دانشگاه نیشابور
دکتر مهدی سعادتمند دانشگاه فردوسی مشهد - گروه مهندسی پزشکی
Dr. Osvaldo Saavedra Institute of Electrical Energy, Federal University of Maranhão, Brazil
پروفسور بهرام صادق پور گیلده دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر جمشید شنبه زاده دانشگاه خوارزمی
دکتر آرش شریفی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات
دکتر سعید شیری قیداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دکتر امید سلیمانی فرد دانشگاه فردوسی مشهد ، گروه ریاضی کاربردی
دکتر سید محمود طاهری دانشگاه تهران
پروفسور محمود تشنه لب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
پروفسور علی وحیدیان کامیاد دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم ریاضی
Prof. Reinhard Viertl Technical University of Vienna
دکتر محمد مهدی زاهدی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر حمید ظهیری دانشگاه بیرجند

Sponsors / Supporters

LOGOs-New
LOGO3