تاریخچه

 

کنفرانس های سیستم های فازی ایران (ICFS) و کنفرانس های سیستم های هوشمند ایران (CIS) سابقه درخشانی در ایران دارند. تاکنون این کنفرانس ها به ترتیب 18 و 16 دوره برگزار شده اند. این کنفرانس ها مورد حمایت مستمر انجمن های علمی سیستم های فازی ایران و  سیستم های هوشمند ایران می باشند. اولین گردهمایی مشترک آنها به عنوان کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند (CFIS) در سال 2007 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. هم افزایی ایده ها و حوزه های مختلف علوم منجر به یک رخداد علمی بسیار موفق در مشهد گردید. در ادامه این رخداد علمی، در سایر نقاط کشور عزیزمان دوره  های موفق دیگری از جمله دومین دوره در دانشگاه مالک اشتر، سومین دوره در دانشگاه خوارزمی، چهارمین دوره در دانشگاه سیستان و بلوچستان، پنجمین دوره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ششمین دوره در دانشگاه شهید باهنر کرمان و هفتمین دوره در دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

علاوه بر CFIS2020، ما خرسند هستیم که رویداد امسال برای اولین بار شامل چهارمین کنفرانس هوش جمعی و محاسبات تکاملی (CSIEC2020) است. از این رو، انتظار داریم که کنگره CCI2020 به بزرگترین اجتماع جامعه هوش محاسباتی CI در ایران و منطقه تبدیل گردد.

Sponsors / Supporters

LOGOs-New
LOGO3